banner_vysek_etiket_SK

Laserový výsek etikiet na hárku:

 • ĽUBOVOĽNÝ ROZMER A TVAR ETIKIET 
 • minimálne množstvo len 50 hárkov
 • žiadne platby za výsekové šablóny
 • formát hárku až 320x450 mm, okrem štandardných formátov môže byť aj veľkosť hárku na želanie
 • okrem násekov etikiet možno zhotoviť:
  • prieseky vrátane podkladového materiálu
  • perforáciu
  • mikroperforáciu
  • čiastočný násek lepiacej vrstvy (napr. ako bezpečnostný prvok pri pokuse o odlepenie etikety)
  • otvory
  • výsek zo spodnej strany hárku

Laserový výsek možno zhotoviť na všetkých ponúkaných hárkových materiáloch pre laserové a atramentové tlačiarne.
  

Pre kalkuláciu laserového výseku nás prosím kontaktujte. Už čoskoro bude možné objednávať výsek online.

 Etikety vyrobené laserovým výsekom vám môžeme tiež potlačiť, takže dostanete kompletné etikety pripravené na aplikáciu na vaše výrobky. 

© Copyright 2008-2020 MARTÍNEK CZ s.r.o.