Obecné technické informácie k etiketám:

Pre dosiahnutie deklarovaných parametrov samolepiacich materiálov, predovšetkým trvanlivosti a lepivosti, je dôležité dodržovať základné zásady správnej manipulácie s etiketami:

Lepenie etikiet:

Etiketa musí dokonale a celou plochou prilnúť na čistý, suchý a nemastný podklad, ktorého povrch nesmie svojmi vlastnosťami pôsobiť antiadhesívne a má väčšiu povrchovú pevnosť, než je pevnosť etikety.

Skladovanie etikiet:

Etikety sa skladujú v nepoškodených originálnych obaloch v krytých, čistých, suchých a vetraných miestnostiach pri teplote 18°C až 22°C a relatívnej vlhkosti 50% až 55%. Etikety je nutné chrániť před vlhkosťou od zeme, sálavým teplom, priamym slnečným žiarením, poveternostními vplivmy, znečištením a mechanickým poškodením.

Potlač etikiet:

Etikety je možné potlačovať len v zariadení, pre ktoré sú určené. Potlač etikiet inou metódou môže spôsobiť poškodenie tlačového zariadenia! V žiadnom prípade nepotlačujte v laserovej tlačiarni iné než print etikety, ktorých lepidlo je odolné voči vysokej teplote vo vnútri tlačiarne.

V prípade potlače print etikiet v laserových zariadeniach je potrebné postupovať podľa pokynov výrobcu tlačového zariadenia, predovšetkým zariadenie nastaviť na tlač štítkov a zvoliť optimálny spôsob podávania hárkov.


© Copyright 2008-2024 MARTÍNEK CZ s.r.o.